OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Nasza siedziba znajduje się w Bielsku-Białej. Nasze akta rejestrowe prowadzi Urząd Miejski dla miasta Bielsko-Biała, Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP 5472137826 Regon 242630920

Jak możesz się z nami skontaktować?

- listownie: ul. Rejtana 3, 43-300 Bielsko-Biała
- e-mailem na adres: biuro@fitnesscenter24.pl
 
Jakie masz prawa?

- dostępu do Twoich danych,
- ich poprawiania,
- żądania ich usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
- przenoszenia Twoich danych.
 
Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

- wykonania umowy o świadczenie usług na Twoją rzecz, w tym założenia konta klienta w systemie RK Soft
- wykonania umów sprzedaży usług zawieranych przez Ciebie za pośrednictwem umów członkowskich
 
Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak
- bez podania Twoich danych możemy nie być w stanie rozwiązać poruszonej przez Ciebie sprawy,
- bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość,
- bez podania Twoich danych nie będziesz mógł założyć konta w systemie Klubu RK Soft oraz zawierać umów sprzedaży usług
 
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

- Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:
 - udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie lub rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy,
 - prowadzenie naszego marketingu, w tym doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań,

- Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 
Komu przekażemy Twoje dane?

- Dostawcom narzędzi do:
- analityki ruchu na stronie,
- prowadzenia marketingu,
- Agencjom marketingowym,
- Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) portalu oraz danych osobowych dla nas,
- Kurierom oraz poczcie,
- Organom wykonującym władzę publiczną oraz urzędom.
 
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:
- prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody;
- potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązanie poruszonej przez Ciebie sprawy;
- trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na Twoją rzecz, w tym założenia konta jak i czas trwania umów sprzedaży zawieranych poprzez formularz umowy członkowskiej oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tych umów, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń oraz czas przedawnienia zobowiązań podatkowych;
 
Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:
- na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
- na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.